پروژه UBM – سوله اصفهان

جزئیات پروژه


عرض سوله 18 متر

طول سوله 50 متر

سال ساخت 1394

محل احداث اصفهان

نوع سوله UBM

مجری شرکت سوله آذین صدرا

توضیحات


اجرای سوله UBM به عرض 18 و طول 50 متر در شهر اصفهان

مجری پروژه سوله آذین صدرا ( اولین سازنده سوله های UBM در ایران )