پروژه همدان

جزئیات پروژه


شرکت سازنده سوله آذین صدرا

محل اجرا شهر همدان

وضعیت در دست احداث

توضیحات


پروژه همدان که هم اکنون توسط شرکت سوله آذین صدرا در دست احداث  قرار دارد .