سوله آذین صدرا - سوله سبک - قیمت سوله

پروژه شهرستان شبستر

جزئیات پروژه


وضعیت در دست احداث

مجری سوله آذین صدرا

محل ساخت شهرستان شبستر

توضیحات


سوله شبستر

سوله شبستر بوسیله نیرو فعال و مهندسین با تجربه در کمتر از 15 روز ساخته شده

شرکت سوله آذین صدرا ، طراحی و ساخت انواع سوله های سبک و مدرن در سراسر کشور