ساخت سوله در بهبهان استان خوزستان

جزئیات پروژه


عرض سوله 36 متر

طول سوله 100 متر

وضعیت در دست احداث

محل اجرا بهبهان اهواز

مجری سوله آذین صدرا

توضیحات


ساخت سوله در خوزستان

سالن در دست احداث کارخانه دیر گداز گستر بهبهان که برای امر انبار داری استفاده می شود.