ابگرم شوط ایسی سو در ماکو

جزئیات پروژه


سوله سازی اذین صدرا سوله سازی اذین صدرا با افتخار در تمام زمینه سوله گنبدی و هشت شکل وقوسی و نیمه دایره در خدمت مردم عزیز ایران می باشد.

توضیحات


این پروژه به حالت سقف گنبدی و دیوار های سنگی ساخته شده است