سوله آذین صدرا - سوله سبک - قیمت سوله

شهرک صعنتی اخولا تبریز

توضیحات


سوله سازی در شهرک صعنتی اخولا تبریز

این سوله واقع در قسمت تولید ماشینات صعنتی اخولا می باشد.کارگاه مذکور برای تولید ماشین الات رنگ سازی است.


شرکت سوله آذین صدرا ، طراحی و ساخت انواع سوله های سبک و مدرن در سراسر کشور