شهرک صعنتی اخولا تبریز

جزئیات پروژه


نوع سوله صنعتی سبک

محل اجرا شهرک صنعتی آخولا تبریز

دهانه 25 متر

طول سوله 60 متر

سازنده سوله آذین صدرا

توضیحات


سوله سازی در شهرک صعنتی اخولا تبریز

این سوله واقع در قسمت تولید ماشین الات صعنتی اخولا می باشد.کارگاه مذکور برای تولید ماشین الات رنگ سازی است.

سوله صنعتی

سوله صنعتی جرثقیل خور

ساخته شده در شهرک صنعتی آخولا تبریز