سالن مرغداری رشت – سوله آذین صدرا

جزئیات پروژه


محل احداث شهر رشت

کاربری سالن مرغداری

نوع سازه سوله خرپایی قوسی بدون جرثقیل

عرض سوله 20 متر

ارتفاع شانه سوله از تراز پایه 40/3 متر

ارتفاع تاج سوله از تراز پایه 15/5 متر

فاصله قاب ها 20/6 متر

تعداد قاب ها 18

سیستم باربر جانبی در جهت x قاب خمشی متوسط

سیستم باربر جانبی در جهت y قاب با مهاربندی همگرای معمولی

پوشش سقف ورق گالوانیزه و پشم شیشه

دیوارها پانل ساندویچی

نوع خاک نوع III

توضیحات


پروژه سوله سالن مرغداری در شهرستان رشت توسط شرکت سوله آذین صدرا