سازنده سوله نسل جدید و ارزان در کشور

سازه استخر بند شرفخانه – سوله آذین صدرا

سازه استخر بند شرفخانه ساخته شده توسط شرکت سوله آذین صدرا از نوع سوله سبک مراحل ساخت در کارگاه ، نصب و اجرای این پروژه در تصاویر به شکل کامل نشان داده شده است .

0 نظر
تصاویر پروژه اجرا شده توسط سوله صدرا

سازه استخر بند شرفخانه ساخته شده توسط شرکت سوله آذین صدرا از نوع سوله سبک

مراحل ساخت در کارگاه ، نصب و اجرای این پروژه در تصاویر به شکل کامل نشان داده شده است .

09140070767 همه روزه پاسخگوی شما هستیم