سازه استخر بند شرفخانه – سوله آذین صدرا

جزئیات پروژه


نوع سازه استخر

محل ساخت بندرشرفخانه

شرکت سازنده سوله آذین صدرا

سال ساخت 1398

نوع سوله سبک

دهانه سوله 24 متر

طول سوله 50 متر

ارتفاع ستون 3 متر

ارتفاع تاج 5 متر

توضیحات


سازه استخر بند شرفخانه ساخته شده توسط شرکت سوله آذین صدرا از نوع سوله سبک

مراحل ساخت در کارگاه ، نصب و اجرای این پروژه در تصاویر به شکل کامل نشان داده شده است .