سوله آذین صدرا - سوله سبک - قیمت سوله

ساخت گنبد فلزی در ایران

توضیحات


ساخت گنبد فلزی در ابران
ساخت هم تیر ورقی و سنگین گنبد فلزی و هم بصورت خرپا و سبک در ایران

شرکت سوله آذین صدرا ، طراحی و ساخت انواع سوله های سبک و مدرن در سراسر کشور