سوله آذین صدرا - سوله سبک - قیمت سوله

عوامل موثر در وزن سوله

عوامل موثر در وزن سوله عوامل موثر در وزن سوله بسیار هستند که در این مقاله به چندین مورد که از […]

بیشتر بخوانید

پوشش سقف سوله

پوشش سقف سوله همان طور که میدانیم پس از ساخت سوله ها و اتمام فنداسیون و اسکلت کلی کار ، […]

بیشتر بخوانید

تفاوت سوله سبک و سنگین

تفاوت سوله سبک و سنگین سوله سازي سبک و مدرن و ارزان صدرا تلاش دارد تا وزن سوله ها تا […]

بیشتر بخوانید

نصب سوله

نصب سوله معمولا در نصب سوله اتصال اغلب قسمت های یک سوله به وسیله پیچ و مهره و در مواردی […]

بیشتر بخوانید

سوله سبک آذین صدرا