ایمیل

solehsazisadra@gmail.com

solehsazisadra@yahoo.com

تلفن تماس

09140070767 مسلمی

04132901642

آدرس

آدرس : ایران - تبریز- جاده آذرشهر - جاده پتروشیمی - بازار آهن تبریز